Christian Wirth

Christian Wirth

Major som inrättade och drev dödslägret i Chelmno.
Major who established and drove the death camp at Chelmno.