Reinhard Heydrich

Reinhard Heydrich

*1904 †1942. Hitlers närmaste man inom Gestapo, riksprotektor i Böhmen och Mähren. Dödad vid ett attentat i juni 1942. Som repressalieåtgärd utplånades byn Lidice.
*1904 †1942. Hitler`s man in the Gestapo, Inspector in the protectorate of "Böhmen und Mähren". Killed in an attempted assassination in June 1942. As a reprisal the village of Lidice was wiped out.