Reinhard Gehlen

Reinhard Gehlen

Överstelöjtnant och chef för underrättelsetjänsten på östfronten.
Lieutenant colonel and chief of the intelligence on the Eastern front