Martin Niemöller

Martin Niemöller

Präst och motståndsman.
Priest and member of the resistance.