Karl Friedrich Goerdeler

Karl Friedrich Goerdeler

Borgmästare i Leipzig. Hade stor del i planeringen av attentatet mot Hitler 1944.
Mayor in Leipzig. Took part in the planning of the attempt to kill Hitler in 1944.