Friedrich von der Schulenburg

Friedrich von der Schulenburg

Greve och tysk ambassadör i Moskva. Senare avrättad på hösten 1944 för sin påstådda inblandning i attentatet mot Hitler.
Count and German Ambassador in Moscow. Later executed in the autumn of 1944 after the attempt to kill Hitler.