Wilhelm Pieck

Wilhelm Pieck

Ledare för det kommunistiska enhetspartiet i de av ryssarna besatta delarna av Tyskland.
Leader of the communist party in the Russian occupied parts of Germany.