Otto Meissner

Otto Meissner

*1880. Statssekreterare och chef för presidentens kansli.
*1880. Under-secretary of state and chief of the President office.