Hans Lammers

Hans Lammers

*1879. Chef för rikskansliet 1937, medlem av kabinettsrådet 1938. Tillfångatagen i maj 1945.
*1879. Chief of the state office in 1937, member of the cabinet 1938. Captured in May 1945.