Fritz Sauckel

Fritz Sauckel

*1894 †1946. Chef för arbetstjänsten 1942, ledde 1943 totalmobiliseringen av det tyska folket, ansvarig för användandet av slavarbetare i Tyskland. Dömd till döden och avrättad i oktober 1946.
*1894 †1946. Chief of the German labour front 1942, lead the total mobilization of the German people in 1943, responsible of the use of foreign slave labour in Germany. Sentenced to death and executed in October 1946.