Alfred Rosenberg

Alfred Rosenberg

*1893 †1946. Chefsideolog och minister för Östeuropa 1941-1945. Dömd till döden och avrättad i oktober 1946.
Ideologue and Minister of the German possessions in Russia 1941-1945. Sentenced to death and executed in October 1946.