Wilhelm Keitel

Wilhelm Keitel

*1882 †1946. Chef för överkommandot 1938, Hitlers personlige stabschef, undertecknade den tyska kapitulationen i Berlin i maj 1945. Avrättad i oktober 1946.
*1882 †1946. Chief of the OKW in 1938, Hitler`s personal chief of staff, signed the German surrender in Berlin in May 1945. Executed in October 1946.