Rudolf Hess

Rudolf Hess

*1894. Tredje mannen i hierarkin under Hitler, flög i maj 1941 till England på ett privat fredsuppdrag men internerades och dömdes i Nürnbergrättegången till livstids fängelse.
*1894. Third man in the hierarchy under Hitler, flew on a private peace mission to England in May 1941 but was detained and sentenced to life time in prison in the Nürnburg trial.