Hans Frank

Hans Frank

*1900 †1946. Rikskommissarie för Polen september 1939-januari 1945, ledde utrotningen av den judiska befolkningen i Polen, togs tillfånga i maj 1945, dömd till döden i Nürnberg och avrättad i oktober 1946.
*1900 †1946. Inspector of Poland September 1939-January 1945, lead the extermination of the Jewish people in Poland, captured in May 1945, sentenced to death in Nürnberg and executed in October 1946.