Josef Bürckel

Josef Bürckel

*1895. Gauleiter i Saar 1933, organiserade folkomröstningen för Österrikes "Anschluss" 1938, riksståthållare i Wien i januari 1940.
*1895. Gauleiter in Saar in 1933, organized the referendum in Austria for the "Anschluss" in 1938, Governor of Vienna in January 1940.