Arthur Axman

Arthur Axman

*1913. Ledare för Hitlerjugend i Berlin 1934, efterträdde von Schirach 1940 som ledare för Hitlerjugend i Tyskland.
*1913. Leader of the Hitlerjugend in Berlin 1934, succeeded von Schirach as leader of the Hitlerjugend in Germany 1940.