Erich Topp

Erich Topp

U-båtskapten. Sänkte 34 fartyg på 193 684 ton. Överlevde kriget.
Submarine Captain. Sank 34 ships on 193.684 tons. Topp survived the war.