Hans-Diedrich von Tiesenhausen

Tiesenhausen

Kapten på U-331 som sänkte 2 fartyg på 40.235 ton. Togs tillfånga och internerades i Kanada. Överlevde kriget.
Captain of U-331 who sank 2 ships on 40.235 tons. Tiesenhausen was captured and put in a prison camp in Canada. He survived the war.