Bernhard Rogge

Bernhard Rogge

Kommendör och chef på "Atlantis".
Chief of the "Atlantis".