Erich Raeder

Erich Raeder

*1876. Överbefälhavare för den tyska marinen 1935. Anklagad för krigsförbrytelser i Nürnberg och dömd till livstids fängelse i oktober 1946.
*1876. Supreme commander of the German Navy in 1935. Accused of war crime in Nürnberg and sentenced to lifetime in prison in October 1946.