Karl-Friedrich Merten

Karl-Friedrich Merten

U-båtskapten. Sänkte 29 fartyg på 186 064 ton. Överlevde kriget.
Submarine Captain. Sank 29 ships on 186.064 tons. Merten survived the war.