Wolfgang Lüth

Wolfgang Lüth

U-båtskapten. Sänkte 43 fartyg på 225 712 ton. Överlevde kriget men  dödades på land av en tysk vaktpost när han lämnade fel lösenord.
Submarine Captain. Sank 43 ships on 225.712 tons. Lüth survived the war but was killed by a German guard ashore when he left the wrong password.