Fritz-Julius Lemp

Lemp

Kapten på U-30 och U-110 som sänkte 20 fartyg på 95.507 ton. Sköts av britterna när de bordade hans ubåt.
Captain of U-30 and U-110 who sank 20 ships on 95.507 tons. Killed by the British when his submarine was boarded.