Georg Lassen

Georg Lassen

U-båtskapten. Sänkte 28 fartyg på 167 601 ton. Överlevde kriget.
Submarine Captain. Sank 28 ships on 167.601 tons. Lassen survived the war.