Langsdorff

Langsdorff

Kommendör och chef på Amiral Graf Spee.
Commander and Chief of the Admiral Graf Spee.