Otto Kretschmer

Otto Kretschmer

U-båtskapten. Sänkte 44 fartyg på 266 629 ton. Överlevde kriget.
Submarine Captain. Sank 44 ships on 266.629 tons. Kretschmer survived the war.