Otto Kähler

Otto Kähler

Kommendör och chef på hjälpkryssaren Thor.
Captain on the raid ship Thor.