Reinhardt Hardegen

Hardegen

Kapten på U-147 och U-123 som sänkte 23 fartyg på 119.408 ton. Överlevde kriget.
Captain of U-147 and U-123 who sank 23 merchant ships on 119.408 tons. Hardegen survived the war.