Karl Dönitz

Karl Dönitz

*1891. Amiral. Chef för tyska flottan i januari 1943, rikskansler efter Hitler i maj 1945, arresterades i Flensburg 22 maj 1945 och dömd till 10 års fängelse i Nürnbergprocessen.
*1891. Admiral. Chief of the German Navy in January 1943, "Reichskansler" after Hitler`s death in May 1945, captured May 22 1945 and sentenced to 10 years in prison at the Nürnberg trial.