Albrecht Conrad

Albrecht Conrad

Amiral och chef för maringrupp Ost.
Admiral and Chief of Navy group East.