Rudolf Carls

Rudolf Carls

*1885. Amiral. Chef för Östersjöflottan 1938, planlade sjöoperationerna mot Danmark och Norge 1940, simmade iland från "Blücher" när hon sänktes av det norska kustbatteriet.
*1885. Admiral. Chief of the Baltic fleet in 1938, planned the naval operations against Denmark and Norway in 1940, Carls swam ashore from the cruiser "Blücher" when she was sank by the Norwegian coastal artillery.