Heinrich von Vietinghoff

von Vietinghoff

*1887 †1952. Generalöverste. Befälhavare för 46e pansarkåren på Östfronten 1940-1942, chef för 15e armén i Frankrike 1942-1943, chef för den 10e armén i Italien 1943-1944.
*1887 †1952. Colonel general. Commander of the 46th armoured corps on the Eastern front 1940-1942, chief of the 15th army in France and chief of the 10th army in Italy 1943-1944.