Henning von Treschkow

Henning von Treschkow

Överste och stabschef för armégrupp mitten. Tillhörde motståndarna till Hitler.
Colonel. Chief of Staff with the Army group "Mittel". In opposition to Hitler.