Kurt Student

Kurt Student

*1895. General. chef för de tyska fallskärmsjägarna. Befälhavare på den Holländska fronten i november 1944. Tillfångatagen i maj 1945.
*1895. General. Chief of the German paratroopers. Commander on the Dutch front in November 1944. Captured in May 1945.