Strecker

Strecker

General, var den som gav upp sist av alla generaler i Stalingrad vid traktorverken.
General. Was the last of the Generals that surrender in Stalingrad at the tractor factory.