Ferdinand Schörner

Schröner

*1892 †1973. Fältmarskalk. Chef för 6e alpjägarbataljon under erövringen av Aten, tjänstgjorde under Dietl 1941-1942 och kommendant för de tyska trupperna i Kurland 1945. Krigsfånge 1945-1955.
*1892 †1973. Field marshal. Chief of the 6th mountain Division during the capture of Athens, served under Dietl 1941-1942 and Commander of the German troops in Kurland 1945. Prisoner of war 1945-1955.