Helmuth Schlömer

General och chef för 3e motoriserade infanteridivisionen.
General and chief of the 3rd motorised Infantry Division.