Friedrich von Paulus

Friedrich von Paulus

*1890 †1857. Fältmarskalk. Stabschef hos Reichenau i Polen och Frankrike, befälhavare för 6e armén som ledde försvaret av Stalingrad men till slut fick kapitulera vintern 1943. Krigsfånge 1943-1953.
*1890 †1957. Field marshal. Chief of Staff with Reichenau in Poland and France, Commander of the 6th army defending Stalingrad 1942-1943. Surrender in January 1943, prisoner of war 1943-1953.