Walter Model

Walter Model

*1891 †1945. Fältmarskalk. Befälhavare över den 3e pansardivisionen som gick mot Moskva 1941, efterträdde Manstein som befälhavare för den Ukrainska fronten i april 1944.
*1891 †1945. Field marshal. Commander of the 3rd armoured division that went for Moscow in 1941, succeeded Manstein as commander of the Ukrainian front in April 1944.