Erich von Manstein
Erich von Manstein
*1887 †1973. Fältmarskalk. Ledde offensiven på Krim och intog Sevastopol i juli 1942, överbefälhavare för armégrupp "Süd" 1942-1944 och försökte hejda ryssarnas offensiv vid Donets 1943. Tillfångatagen av de allierade i augusti 1945.
*1887 †1973. Field marshal. Lead the German offensive at Crimea and took Sevastopol in July 1942, Supreme commander of Army group "Süd" 1942-1944 and tried to stop the Russian offensive at Donets 1943. Captured by the allies in August 1945.