Wilhelm List

Wilhelm List

*1880 †1971. Fältmarskalk. Ledde inmarschen i Österrike 1938, befälhavare för den 14e armén i Polen 1939, överbefälhavare för Balkanarmén som ockuperade Jugoslavien och Grekland 1941, chef för armégrupp A på Östfronten 1942.
*1880 †1971. Field marshal. Lead the march to Austria in 1938, commander of the 14th army in Poland 1939, Supreme commander of the Balkan army that occupied Yugoslavia and Greece 1941, Chief of Army group A in the Eastern front 1942.