Wilhelm Ritter von Leeb

Ritter von Leeb

*1876 †1956. Fältmarskalk. Befälhavare för armégrupp C i Frankrike 1939-1941, befälhavare för armégrupp "Nord" på Östfronten 1941-1942. Tillfångatagen av amerikanska trupper i april 1945.
*1876 †1956. Field marshal. Supreme commander of Army group C in France 1939-1941, Supreme commander of Army group "Nord" on the Eastern front 1941-1942. Captured by the Americans in April 1945.