Günter von Kluge

Günter von Kluge

*1881 †1944. Fältmarskalk. Befälhavare för 4e armén i Polen och Frankrike 1939-1940, befälhavare för armégrupp "Center" 1941-1943, blev överbefälhavare i Frankrike efter von Rundstedt. Begick självmord i augusti 1944.
*1881 †1944. Field marshal. Supreme commander of the 4th army in Poland and France 1939-1940, commander of army group "Center" 1941-1943. Succeeded Rudstedt as Supreme commander in France. Committed suicide in August 1944.