Ewald von Kleist

Ludvig von Kleist

*1881 †1954. Fältmarskalk. Befälhavare för pansargrupp "Kleist" i Frankrike och på Balkan 1940-1941, överbefälhavare för armégrupp Syd Ukraina 1943-1944. Tillfångatagen av de allierade i maj 1945.
*1881 †1954. Field marshal. Supreme commander of the armoured group "Kleist" in France and on the Balkan 1940-1941, Supreme commander of Army group south Ukraine 1943-1944. Captured by the allies in May 1945.