Walter Heitz

Heitz

*1874 †1944. Generalöverste. Befälhavare för 8e kåren i Frankrike och senare i Ryssland och tillfångatogs vid Stalingrad 1943. 
*1874 †1944. Colonel general. Commander of the 8th corps in France and in Russia, was captured at Stalingrad 1943.