Gotthard Heinrichi

Gotthard Heinrichi

*1886 †1971. Generalöverste som tog över befälet för armégrupp "Weichsel" och försvaret av Berlin i slutet av kriget.
*1886 †1971. Colonel general who took over command of army group "Weichel" and the defence of Berlin at the end of the war.