Josef Harpe

Josef Harpe

*1887 †1968. Generalöverste. Befälhavare för 1a pansarbrigaden 1939-1940, chef för den 2a motoriserade divisionen 1940-1941, befälhavare för pansarkårer 1941-1943.
*1887 †1968. Colonel general. Commander of the 1st Armoured Brigade 1939-1940, Chief of the 2nd Motorized Division 1940-1941, Commander of Armoured Corps 1941-1943.