Hermann von Hannecken

von Hannecken

*1890 †1981. General och tysk överbefälhavare i Danmark från oktober 1942. Befälhavare för ett straffkompani som ingick i Berlins försvar. Togs tillfånga 1947 efter att ha suttit som menig i ett engelsk fångläger.
*1890 †1981. General and Supreme commander of the German forces in Denmark October 1942. Commander of a penal unit who took part in the defence of Berlin. Captured in 1947 in a British prison camp desguised as a private soldier.