Franz Halder

Franz Halder

*1884 †1972. Generalöverste. Generalstabschef 1938 men avgick efter misslyckandet i Ryssland i december 1942.
*1884 †1972. Colonel general. Chief of the General staff in 1938 but resigned after the failure in Russia in December 1942