Nicolaus von Falkenhorst
Nicolaus von Falkenhorst
*1885 †1968. Generalöverste. Befälhavare för 21a kåren i Polen 1939-1940, befälhavare för armékår "Norwegen" 1940-1944 och överbefälhavare i det ockuperade Norge.
*1885 †1968. Colonel general. Commander of the 21st corps in Poland 1939-1940, commander of army corps "Norwegen" 1940-1944 and supreme commander in Norway.